Ryan Burnett v Yonfrez Parejo (Boxing/UFC) 2018-03-31 19:00