Moscow Liga Pro 11-9,6-11,11-8 Evgeny Grishaev v Bator Damdinov 0-0
Moscow Liga Pro 05/27 05:00 Stanislav Oshkin v Georgiy Vakhnin 5-11
Moscow Liga Pro 05/27 04:30 Georgiy Vakhnin v Evgeny Grishaev 10-5
Moscow Liga Pro 05/27 04:00 Bator Damdinov v Stanislav Oshkin 11-7
Moscow Liga Pro 05/27 03:00 Igor Matveev v Ivan Moshkov 0-0
Moscow Liga Pro 05/27 02:30 Marsel Safiulin v Sergey Morozov 11-9
Moscow Liga Pro 05/27 01:30 Ivan Moshkov v Igor Matveev 9-11
Moscow Liga Pro 05/27 01:00 Bogdan Grebenyuk v Marsel Safiulin 10-9
Moscow Liga Pro 05/27 00:30 Ivan Moshkov v Sergey Morozov 11-3
Moscow Liga Pro 05/27 00:00 Igor Matveev v Bogdan Grebenyuk 11-8
Moscow Liga Pro 05/26 23:30 Marsel Safiulin v Ivan Moshkov 3-9
Moscow Liga Pro 05/26 23:00 Sergey Morozov v Bogdan Grebenyuk 12-11
Moscow Liga Pro 05/26 22:30 Igor Matveev v Marsel Safiulin 11-9
Moscow Liga Pro 05/26 22:00 Bogdan Grebenyuk v Ivan Moshkov 5-11
Moscow Liga Pro 05/26 21:30 Sergey Morozov v Igor Matveev 8-10
Moscow Liga Pro 05/26 20:10 Dzhamshed Khasanov v Evgenii Luchinin 7-10
Moscow Liga Pro 05/26 20:05 Andrey Tsvetkov v Aleksei Golovinskii 7-5
China Open (WTP) 2017, Women Doubles 05/26 20:00 Prokopcov/Kleprlik v Tregler/Bajger 8-8
Moscow Liga Pro 05/26 19:30 Aleksei Silantev v Andrey Tsvetkov 16-18
China Open (WTP) 2017, Women Doubles 05/26 19:00 Kucera, Stanislav v Bajger, Ondrej 8-8
Moscow Liga Pro 05/26 19:00 Evgenii Luchinin v Aleksei Golovinskii 3-5
Moscow Liga Pro 05/26 18:30 Dzhamshed Khasanov v Aleksei Silantev 10-7
China Open (WTP) 2017, Women Doubles 05/26 18:20 Kleprlik, Jakub v Olivares, Felipe 10-3
China Open (WTP) 2017, Women Doubles 05/26 18:00 Prokopcov, Dimitrij v Tregler, Tomas 6-8
Moscow Liga Pro 05/26 18:00 Evgenii Luchinin v Andrey Tsvetkov 2-1
Moscow Liga Pro 05/26 17:30 Aleksei Golovinskii v Dzhamshed Khasanov 7-9
Moscow Liga Pro 05/26 17:00 Aleksei Silantev v Evgenii Luchinin 4-7
China Open (WTP) 2017, Women Doubles 05/26 16:40 Kucera, Stanislav v Olivares, Felipe 3-6
Moscow Liga Pro 05/26 16:30 Andrey Tsvetkov v Dzhamshed Khasanov 11-4
China Open (WTP) 2017, Women Doubles 05/26 16:20 Dimitrij Prokopcov v Bajger, Ondrej 10-7