Mikhail Chernjavskiy

Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 12/02 07:08 - Mikhail Chernjavskiy v Vladimir Kozlovcev 9-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 12/02 06:00 - Mikhail Chernjavskiy v Vladimir Kozlovcev 9-9
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 12/02 05:30 - Vjacheslav Chernov v Mikhail Chernjavskiy 11-7
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 12/02 04:00 - Mikhail Chernjavskiy v Albert Bogomolov 11-7
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/27 06:58 - Maksim Kutushev v Mikhail Chernjavskiy 11-9
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/27 05:30 - Mikhail Chernyavskiy v Igor Meteleshko 13-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/27 04:30 - Alexander Savinsky v Mikhail Chernyavskiy 11-4
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/25 07:28 - Albert Bogomolov v Mikhail Chernjavskiy 6-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/25 05:30 - Mikhail Chernjavskiy v Vladimir Kozlovcev 11-5
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/25 04:30 - Maksim Kutushev v Mikhail Chernjavskiy 6-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/20 07:29 - Mikhail Chernjavskiy v Igor Meteleshko 6-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/20 06:00 - Igor Meteleshko v Mikhail Chernyavskiy 8-10
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/20 05:00 - Vladimir Kozlovtsev v Mikhail Chernyavskiy 11-4
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/20 04:30 - Mikhail Chernyavskiy v Albert Bogomolov 11-9
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/18 07:04 - Aleksandr Savinskiy v Mikhail Chernjavskiy 11-5
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/18 06:30 - Mikhail Chernjavskiy v Albert Bogomolov 4-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/18 05:00 - Mikhail Chernjavskiy v Alexander Savinsky 4-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/18 04:00 - Vjacheslav Chernov v Mikhail Chernjavskiy 11-9
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/14 06:00 - Mikhail Chernjavskiy v Artem Aronov 8-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/14 05:30 - Vladislav Smaglyukov v Mikhail Chernjavskiy 5-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/14 04:00 - Mikhail Chernjavskiy v Denis Zubov 9-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/13 07:31 - Albert Bogomolov v Mikhail Chernjavskiy 3-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/13 06:30 - Vladimir Kozlovcev v Mikhail Chernjavskiy 8-10
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/13 05:30 - Mikhail Chernjavskiy v Albert Bogomolov 4-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/13 04:30 - Maksim Kutushev v Mikhail Chernjavskiy 11-8
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/06 15:30 - Mikhail Chernjavskiy v Mikhail Kovalev 1-0
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/06 14:30 - Artem Aronov v Mikhail Chernjavskiy 4-9
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/06 13:30 - Mikhail Chernjavskiy v Igor Sergeevich 4-7
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/06 12:30 - Mikhail Kovalev v Mikhail Chernjavskiy 7-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 11/04 15:30 - Egor Chelevich v Mikhail Chernjavskiy 6-7