Mikhail Chernjavskiy

Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/26 15:30 - Mikhail Chernjavskiy v Oleg Belugin 0-3
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/26 14:30 - Aleksandr Savinskiy v Mikhail Chernjavskiy 3-0
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/26 13:30 - Геннадий Карповкин v Mikhail Chernjavskiy 2-3
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/26 13:00 - Mikhail Chernjavskiy v Oleg Belugin 3-1
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/25 07:30 - Mikhail Chernjavskiy v Oleg Belugin 3-0
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/25 06:00 - Oleg Belugin v Mikhail Chernjavskiy 3-2
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/25 05:00 - Igor Meteleshko v Mikhail Chernjavskiy 1-3
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/25 04:30 - Mikhail Chernjavskiy v Sergey Kuzmin 3-0
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/19 15:32 - Mikhail Chernyavskiy v Aleksandr Alekseev 11-8
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/19 14:30 - Vladimir Sinkovskiy v Mikhail Chernjavskiy 3-0
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/19 13:30 - Aleksandr Alekseev v Mikhail Chernjavskiy 0-3
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/19 13:00 - Mikhail Chernjavskiy v Aleksandr Savinskiy 0-3
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/16 07:04 - Mikhail Chernyavskiy v Dmitry Popov 13-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/16 06:00 - Dmitry Popov v Mikhail Chernjavskiy 9-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/16 05:00 - Vladislav Smaglyukov v Mikhail Chernjavskiy 11-4
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/16 04:30 - Mikhail Chernjavskiy v Andrey Sadkov 8-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/12 15:31 - Mikhail Chernjavskiy v Dmitry Popov 10-12
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/12 14:00 - Mikhail Chernjavskiy v Vladimir Sinkovskiy 11-8
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/12 13:00 - Oleg Belugin v Mikhail Chernjavskiy 10-1
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/11 07:30 - Aleksandr Akekseev v Mikhail Chernjavskiy 9-10
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/11 06:00 - Vjacheslav Chernov v Mikhail Chernjavskiy 8-10
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/11 05:00 - Aleksandr Alekseev v Mikhail Chernjavskiy 11-6
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/11 04:30 - Mikhail Chernjavskiy v Igor Meteleshko 11-5
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/04 07:14 - Igor Meteleshko v Mikhail Chernjavskiy 8-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/04 05:30 - Mikhail Chernjavskiy v Vladislav Smaglyukov 8-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/04 04:30 - Artem Aronov v Mikhail Chernjavskiy 10-8
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/02 07:29 - Artem Aronov v Mikhail Chernyavskiy 11-8
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/02 05:00 - Mikhail Chernyavskiy v Oleg Belugin 11-6
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 03/02 04:00 - Владимир Селкин v Mikhail Chernyavskiy 7-11
Лига Про ФНТР - Открытый чемпионат Москвы 02/25 14:54 - Vladimir Sinkovskiy v Mikhail Chernjavskiy 6-10