Shi, Yuqi

India Open (WT) 2018, Doubles 11/14 03:00 - Lee, Cheuk Yiu v Shi, Yuqi 11-3
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 11/10 06:00 - Чоу, Тиен Чен v Shi, Yuqi 2-0
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 11/09 07:00 - Ginting, Anthony Sinisuka v Shi, Yuqi 1-2
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 11/08 04:50 - Sakai, Kazumasa v Shi, Yuqi 0-2
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 11/07 07:50 - Zhao, Junpeng v Shi, Yuqi 0-2
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 10/28 16:42 - Лонг Чен v Shi, Yuqi 16-17
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 10/28 14:00 - Лонг Чен v Shi, Yuqi 2-0
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 10/27 10:00 - Gemke, Rasmus v Shi, Yuqi 0-2
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 10/26 17:28 - Ван Хо Сон v Shi, Yuqi 13-16
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 10/26 15:00 - Ван Хо Сон v Shi, Yuqi 0-2
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 10/25 14:30 - Ng, Ka Long Angus v Shi, Yuqi 0-2
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 10/23 13:15 - Tsuneyama, Kanta v Shi, Yuqi 0-2
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 10/16 11:00 - Verma, Sameer v Shi, Yuqi 2-0
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 09/22 04:40 - Momota, Kento v Shi, Yuqi 2-0
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 09/21 04:40 - Ng, Ka Long Angus v Shi, Yuqi 0-2
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 09/20 07:20 - Хюн Ли 2 v Shi, Yuqi 1-2
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 09/19 05:00 - Сугиарто, Томми v Shi, Yuqi 0-2
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 09/11 02:00 - Phetpradab, Khosit v Shi, Yuqi 2-0
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 08/05 09:22 - Shi, Yuqi v Momota, Kento 13-19
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 08/05 06:30 - Shi, Yuqi v Momota, Kento 0-2
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 08/04 05:00 - Лонг Чен v Shi, Yuqi 0-2
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 08/03 06:53 - Shi, Yuqi v Чоу, Тиен Чен 19-18
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 08/03 05:00 - Shi, Yuqi v Чоу, Тиен Чен 2-1
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 08/02 07:00 - Shi, Yuqi v Дан Лин 2-0
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 08/01 09:00 - Shi, Yuqi v Райив Усеф 2-0
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 07/30 02:00 - Shi, Yuqi v Mendrek, Adam 2-0
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 07/07 10:52 - Акселсен, Виктор v Shi, Yuqi 17-6
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 07/07 08:30 - Акселсен, Виктор v Shi, Yuqi 2-1
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 07/06 10:18 - Shi, Yuqi v Prannoy, Haseena Sunil 20-18
Hong Kong Open (SS) 2017, Mixed Doubles 07/06 08:30 - Shi, Yuqi v Prannoy, Haseena Sunil 2-0