Pts

1 2 3 4 5
Evgenii Kryuchkov 12 7 11 9 5
Alexey Sviridov 10 11 9 11 10

Events

 • Game 1 Race to 3 - Alexey Sviridov
 • Game 1 Race to 5 - Alexey Sviridov
 • Game 1 Race to 7 - Alexey Sviridov
 • Game 1 Race to 9 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 1 - Evgenii Kryuchkov won 12-10
 • 12-10: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Alexey Sviridov
 • Game 2 Race to 5 - Alexey Sviridov
 • Game 2 Race to 7 - Alexey Sviridov
 • Game 2 Race to 9 - Alexey Sviridov
 • Game 2 - Alexey Sviridov won 7-11
 • 7-11: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Alexey Sviridov
 • Game 3 Race to 5 - Alexey Sviridov
 • Game 3 Race to 7 - Alexey Sviridov
 • Game 3 Race to 9 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 3 - Evgenii Kryuchkov won 11-9
 • 11-9: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Alexey Sviridov
 • Game 4 Race to 5 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 4 Race to 7 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 4 Race to 9 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 4 - Alexey Sviridov won 9-11
 • 9-11: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Alexey Sviridov
 • Game 5 Race to 5 - Alexey Sviridov
 • Game 5 Race to 7 - Alexey Sviridov
 • Game 5 Race to 9 - Alexey Sviridov
 • Game 5 - Alexey Sviridov won 5-11
 • 5-11: Game 5 Score