Забег 11 Сонода 2023-05-26 06:20

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 2 Do Anything Takahiro Arai Kenta Sugiura SP
05/25 11:33
-
05/26 06:33
2 1 Giro Tadaaki Hashimoto Manabu Tanaka SP
05/25 11:33
-
05/26 06:33
3 Ani Second Hiroyuki Tsuchiya Osamu Shimohara SP
05/25 11:33
-
05/26 06:33
4 Ryuno Mig Hiroyuki Yamaguchi Kazuma Okaki SP
05/25 11:33
-
05/26 06:33
5 Lambeau Leap Kazuya Sakamoto Tatsuya Takemura SP
05/25 11:33
-
05/26 06:33
6 Niji Yoshihiro Iida Daichi Matsuki SP
05/25 11:33
-
05/26 06:33
7 4 Bellagio Kyundesu Kosaku Hori Tomohiro Yoshimura SP
05/25 11:33
-
05/26 06:33
8 Inaho Minoru Nobuharu Morimoto Oyama Ryutarou SP
05/25 11:33
-
05/26 06:33
9 3 New Alchemy Tomotaka Morisawa Wataru Hirose SP
05/25 11:33
-
05/26 06:33
10 Starkey Tadaaki Hashimoto Sakito Yamamoto SP
05/25 11:33
-
05/26 06:33
11 Kurino Commander Jun Fujikawa Nagao Tasuku (1.0) SP
05/25 11:33
-
05/26 06:33
12 Beverly Toshifumi Oyama Yoshiki Kamomiya SP
05/25 11:33
-
05/26 06:33