Pts

1 2 3
Mykyta Smyrnov 3 5 3
Viktor Slozka 11 11 8