Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Vahta 8 9 6 0 0
Vadym Nechyporuk 11 11 11 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 - Vadym Nechyporuk won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 2 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 2 - Vadym Nechyporuk won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 3 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 3 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 3 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 3 - Vadym Nechyporuk won 6-11