NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Romance Road Naoyuki Matoba Joji Wada
2 Ecoro Gina Shin Tachibana Masashige Honda
3 In The Life Masato Tanaka Takayuki Yano
4 Captif Takemi Munakata Genki Fujimoto
5 Abuno Dantia Kenji Tsukioka Mai Fukuhara
6 Holy Cat Masato Tanaka Keita Nishi
1 Time Power Motohiro Akamine Ryota Sugawara 61.000
06/10 07:45
-
06/10 07:46
2 Ju One Rose Keiji Nakamichi Genki Fujimoto 1.950
06/10 07:45
-
06/10 07:46
3 Kitano Kodo Hisashi Sato Masahiro Matsuzaki 21.000
06/10 07:45
-
06/10 07:46
4 Sabuno Sky Masahiro Uesugi Ryo Fujita 351.000
06/10 07:45
-
06/10 07:46
5 Meisho Hoju Kiyoaki Takahashi Takuto Iketani 31.000
06/10 07:45
-
06/10 07:46
6 Starry Gold Naoyuki Matoba Reo Yokogawa 7.500
06/10 07:45
-
06/10 07:46
7 Yamato Hope Ship Takashi Kubosugi Naoki Machida 51.000
06/10 07:45
-
06/10 07:46
8 Fujimasa Queen Takashi Kubosugi Seiji Yamazaki 16.000
06/10 07:45
-
06/10 07:46
9 Posible Hitoshi Horie Kazuhiro Kato 5.000
06/10 07:45
-
06/10 07:46
10 Sweet Poison Terunobu Fujita Takayuki Yano 5.000
06/10 07:45
-
06/10 07:46
11 Spitzenburg Motohiro Akamine Fumio Matoba 71.000
06/10 07:45
-
06/10 07:46
12 Charm For Luck Yasumasa Kurita Mitsuhiro Masuda 91.000
06/10 07:45
-
06/10 07:46
13 Venere Kazumi Akiyoshi Hisayoshi Higashih 351.000
06/10 07:45
-
06/10 07:46