Pts

1 2 3 4
Stanislav Chernobaev 7 11 12 11
Pavel Malahov 11 8 10 8