Trang An Ninh Binh U20   Ha Tinh
37 Points Won on Serve 15
6 Longest Streak 4

Pts

1 2 3
Trang An Ninh Binh U20 25 25 25
Ha Tinh 14 16 19

Events

 • Set 1 - Race to 5 points - Trang An Ninh Binh U20
 • Set 1 Lead After 10 Points - Trang An Ninh Binh U20
 • Set 1 - Race to 10 points - Trang An Ninh Binh U20
 • Set 1 Lead After 20 Points - Trang An Ninh Binh U20
 • Set 1 - Race to 15 points - Trang An Ninh Binh U20
 • Set 1 - Race to 20 points - Trang An Ninh Binh U20
 • Set 1 Lead After 30 Points - Trang An Ninh Binh U20
 • Score After Set 1 - 25-14
 • Set 2 - Race to 5 points - Ha Trinh U20
 • Set 2 Tie After 10
 • Set 2 - Race to 10 points - Trang An Ninh Binh U20
 • Set 2 Tie After 20
 • Set 2 - Race to 15 points - Trang An Ninh Binh U20
 • Set 2 Lead After 30 Points - Trang An Ninh Binh U20
 • Set 2 - Race to 20 points - Trang An Ninh Binh U20
 • Score After Set 2 - 25-16
 • Set 3 - Race to 5 points - Trang An Ninh Binh U20
 • Set 3 Lead After 10 Points - Trang An Ninh Binh U20
 • Set 3 - Race to 10 points - Ha Trinh U20
 • Set 3 Tie After 20
 • Set 3 - Race to 15 points - Trang An Ninh Binh U20
 • Set 3 Lead After 30 Points - Trang An Ninh Binh U20
 • Set 3 - Race to 20 points - Trang An Ninh Binh U20
 • Score After Set 3 - 25-19