Syed Modi International 2018, WS 12/02 06:14 Ван Хо Сон v Lee, Zii Jia 18-10
Syed Modi International 2018, WS 12/02 06:00 Choi S / Shin S C v Ko/Eom 1-2
Syed Modi International 2018, WS 12/02 05:30 Li, Xuerui v Han, Yue 2-0
Syed Modi International 2018, WS 12/02 05:17 Chang Y N / Jung K E v Лии С Х / Шин С К 20-17
Syed Modi International 2018, WS 12/02 03:46 Po L-W / Wang C-L v Choi S / Seo S J 18-21
Syed Modi International 2018, WS 12/01 17:00 Sondergaard/Stoffersen v Flynn M / Hemming C 0-2
Syed Modi International 2018, WS 12/01 16:30 Macpherson J / Newall H v Ekelund S / Fleischer L 2-0
Syed Modi International 2018, WS 12/01 16:00 Penalver, Luis Enrique v Lane, Alex 2-0
Syed Modi International 2018, WS 12/01 15:30 Mahulette, Gayle v Azurmendi, Clara 1-2
Syed Modi International 2018, WS 12/01 15:00 Clare M / Williams V v Flynn/Sjoo 2-0
Syed Modi International 2018, WS 12/01 11:30 Hemming/Tolman v Flynn/Sjoo 1-2
Syed Modi International 2018, WS 12/01 11:00 Penalver, Luis Enrique v Abildgaard, Patrick 2-0
Syed Modi International 2018, WS 12/01 11:00 Ekelund S / Stoffersen M v Clare M / Williams V 1-2
Syed Modi International 2018, WS 12/01 10:30 Kirchmayr, Christian v Lane, Alex 1-2
Syed Modi International 2018, WS 12/01 10:30 Hart, Jordan v Azurmendi, Clara 0-2
Syed Modi International 2018, WS 12/01 10:30 Golding R / Yap B Z H v Flynn M / Hemming C View
Syed Modi International 2018, WS 12/01 10:00 Mahulette, Gayle v Penalver Pereira, Sara 2-0
Syed Modi International 2018, WS 12/01 10:00 Magee J / Reynolds P v Sondergaard/Stoffersen 0-2
Syed Modi International 2018, WS 12/01 07:20 Rang Kim/Tan v Po L-W / Wang C-L 17-21
Syed Modi International 2018, WS 12/01 06:10 Baek H N / Kim H R v Лии С Х / Шин С К 7-20
Syed Modi International 2018, WS 12/01 05:40 Kim S R / Tan B H v Po L-W / Wang C-L 1-2
Syed Modi International 2018, WS 12/01 05:35 Han, Yue v Kim, Hyo Min 21-9
Syed Modi International 2018, WS 12/01 05:20 Lu C Y / Yang P H v Choi S / Seo S J 1-2
Syed Modi International 2018, WS 12/01 05:00 Goh, Jin Wei v Li, Xuerui 1-2
Syed Modi International 2018, WS 12/01 04:40 Barkah Y / Sugiarto J F v Chang Y N / Jung K E 0-2
Syed Modi International 2018, WS 12/01 04:30 Ko/Eom v Mak H C / Chau H W 2-1
Syed Modi International 2018, WS 12/01 04:20 Ван Хо Сон v Lee, Cheuk Yiu 2-0
Syed Modi International 2018, WS 12/01 04:10 Lee, Zii Jia v Thammasin, Sitthikom 4-1
Syed Modi International 2018, WS 12/01 04:00 Jordan P / Oktavianti M D v Choi S / Shin S C 1-2
Syed Modi International 2018, WS 11/30 19:00 Smith/Youle v Golding R / Yap B Z H 0-2