Vantaa Ducks

Местарууслиига 03/15 15:00 - Perungan Pojat v Vantaa Ducks View
Местарууслиига 03/14 15:00 - Тиикерит v Vantaa Ducks View
Местарууслиига 03/07 15:00 - Vantaa Ducks v Savo Volley View
Местарууслиига 03/01 15:00 - Vantaa Ducks v Perungan Pojat View
Местарууслиига 02/26 16:30 - Vantaa Ducks v Этта View
Местарууслиига 02/22 15:00 - Hurrikaani Loimaa v Vantaa Ducks View
Местарууслиига 02/16 15:00 - Vantaa Ducks v Karelian Hurmos View
Местарууслиига 02/08 15:00 - Vantaa Ducks v Savo Volley View
Местарууслиига 02/02 15:00 - Savo Volley v Vantaa Ducks View
Местарууслиига 02/01 15:00 - Karelian Hurmos v Vantaa Ducks View
Местарууслиига 01/29 16:30 - Vantaa Ducks v Raision Loimu View
Местарууслиига 01/25 15:00 - Raision Loimu v Vantaa Ducks View
Местарууслиига 01/16 16:30 - Vantaa Ducks v Raision Loimu View
Местарууслиига 01/08 16:30 - Vantaa Ducks v Тиикерит View
Местарууслиига 01/05 15:00 - Тиикерит v Vantaa Ducks View
Местарууслиига 01/04 13:30 - Этта v Vantaa Ducks View
Местарууслиига 12/21 15:00 - Akaa Volley v Vantaa Ducks View
Местарууслиига 12/15 15:00 - Hurrikaani Loimaa v Vantaa Ducks View
Местарууслиига 12/14 15:00 - Vantaa Ducks v Hurrikaani Loimaa View
Местарууслиига 12/08 15:00 - Vantaa Ducks v Karelian Hurmos View
Местарууслиига 12/04 16:30 - Akaa Volley v Vantaa Ducks View
Местарууслиига 12/01 15:00 - Vantaa Ducks v Valepa View
Местарууслиига 11/23 15:00 - Valepa v Vantaa Ducks View
Местарууслиига 11/17 15:30 - Vantaa Ducks v Этта View
Местарууслиига 11/09 15:00 - Vantaa Ducks v Hurrikaani Loimaa View
Местарууслиига 11/02 15:00 - Vantaa Ducks v Valepa View
Местарууслиига 10/27 13:30 - Этта v Vantaa Ducks View
Местарууслиига 10/26 14:00 - Perungan Pojat v Vantaa Ducks View
Местарууслиига 10/23 15:30 - Raision Loimu v Vantaa Ducks View
Местарууслиига 10/20 14:00 - [5] Vantaa Ducks v Akaa Volley [4] 1-3