Vasily Shirshov

Москва - Лига ПРО 04/05 15:00 - Vasily Shirshov v Андрей Меньшиков 0-3
Москва - Лига ПРО 04/05 14:30 - Sergey Kuzmin v Vasily Shirshov 3-1
Москва - Лига ПРО 04/05 13:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-2
Москва - Лига ПРО 04/05 13:30 - Vasily Shirshov v Vladislav Smaglyukov Cancelled
Москва - Лига ПРО 04/05 12:30 - Андрей Меньшиков v Vasily Shirshov 1-3
Москва - Лига ПРО 04/04 19:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-0
Москва - Лига ПРО 04/04 18:00 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-1
Москва - Лига ПРО 04/04 17:30 - Андрей Меньшиков v Vasily Shirshov 1-3
Москва - Лига ПРО 04/04 16:00 - Vasily Shirshov v Vladislav Smaglyukov 3-2
Москва - Лига ПРО 04/04 07:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-0
Москва - Лига ПРО 04/04 06:00 - Sergey Kuzmin v Vasily Shirshov 2-3
Москва - Лига ПРО 04/04 05:00 - Artem Aronov v Vasily Shirshov 1-3
Москва - Лига ПРО 04/04 04:30 - Vasily Shirshov v Vladislav Smaglyukov 3-0
Москва - Лига ПРО 04/03 18:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-1
Москва - Лига ПРО 04/03 17:00 - Vasily Shirshov v Sergey Kuzmin 1-3
Москва - Лига ПРО 04/03 16:00 - Andrey Sadkov v Vasily Shirshov 3-0
Москва - Лига ПРО 04/03 07:00 - Vasily Shirshov v Vladislav Smaglyukov 3-2
Москва - Лига ПРО 04/03 06:30 - Sergey Kuzmin v Vasily Shirshov 3-2
Москва - Лига ПРО 04/03 05:30 - Vasily Shirshov v Vladislav Smaglyukov 3-0
Москва - Лига ПРО 04/03 04:30 - Andrey Sadkov v Vasily Shirshov 3-1
Москва - Лига ПРО 04/02 07:00 - Vasily Shirshov v Vladislav Smaglyukov 3-0
Москва - Лига ПРО 04/02 06:00 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 0-3
Москва - Лига ПРО 04/02 05:30 - Andrey Sadkov v Vasily Shirshov 0-3
Москва - Лига ПРО 04/02 04:00 - Vasily Shirshov v Vladislav Smaglyukov 3-2
Москва - Лига ПРО 04/01 19:00 - Artem Aronov v Vasily Shirshov 0-3
Москва - Лига ПРО 04/01 18:00 - Sergey Kuzmin v Vasily Shirshov 3-0
Москва - Лига ПРО 04/01 17:00 - Artem Aronov v Vasily Shirshov 3-1
Москва - Лига ПРО 04/01 16:30 - Vasily Shirshov v Vladislav Smaglyukov 3-0
Москва - Лига ПРО 04/01 07:00 - Andrey Sadkov v Vasily Shirshov 3-1
Москва - Лига ПРО 04/01 06:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 0-3