New Identity

CS:GO - ESEA MDL 10/10 00:00 - New Identity v Atk Cancelled
CS:GO - ESEA MDL 10/03 01:00 - New Identity v Rap Gang 1-0
CS:GO - ESEA MDL 10/02 00:00 - New Identity v Ascent 1-0
CS:GO 09/27 01:00 - New Identity v Mac-51 1-0
CS:GO - ESEA MDL 09/25 00:15 - Bushido Boyz v New Identity 0-1
CS:GO - ESEA MDL 09/20 01:00 - New Identity v Just Swing 1-0
CS:GO - ECS Pinnacle Cup 09/14 01:39 - New Identity v Oceanus Gaming 15-14
CS:GO - ECS Pinnacle Cup 09/13 22:40 - New Identity v Big Frames 2-0
CS:GO - ECS Pinnacle Cup 09/13 03:15 - The Quest v New Identity 2-0
CS:GO - ECS Pinnacle Cup 09/12 22:50 - New Identity v Mythic 2-1
CS:GO 09/12 01:00 - New Identity v Party Astronouts Cancelled
CS:GO 09/11 22:10 - New Identity v Team Divine 1-2
CS:GO - ESEA Proving Grounds 08/18 17:00 - Stay Frosty v New Identity View
CS:GO - MSI MGA Quals 08/10 19:45 - Lazarus v New Identity 2-0
CS:GO - MSI MGA Quals 08/10 16:00 - New Identity v Team Divine 2-1
CS:GO - WINNERS League 07/01 23:00 - Lazarus v New Identity View
CS:GO - IEM Chicago Quals 06/26 23:00 1 New Identity v Team Envy 0-2
CS:GO - IEM Chicago Quals 06/26 19:55 2 Riot Squad v New Identity 0-2
CS:GO - IEM Chicago Quals 06/26 16:35 3 Lazarus v New Identity 0-2
CS:GO - WINNERS League 06/26 00:00 - Singularity Esports v New Identity View
CS:GO 06/20 01:30 - Singularity Esports v New Identity 2-0
CS:GO - WINNERS League 06/18 22:00 - INTZ v New Identity View
CS:GO - ESEA MDL 06/17 02:00 - Ascent v New Identity View
CS:GO - ESEA MDL 06/17 01:00 - New Identity v Prospects 1-0
CS:GO - ESL One NY Quals 06/16 22:00 - New Identity v Team One Esports View
CS:GO - Americas Minor Quals 06/14 19:10 - New Identity v Team Envy 1-2
CS:GO 06/14 19:00 - Team Envy v New Identity View
CS:GO 06/14 01:10 - Eunited v New Identity 2-0
CS:GO - Americas Minor Quals 06/12 22:25 - Cloud9 v New Identity 1-2
CS:GO 06/12 02:00 - Team One Esports v New Identity 1-0