Thunder Predator

Результаты

DOTA2 - Movistar Liga Pro Gaming 10/17 21:00 - Thunder Predator v EgoBoys 0-1
DOTA2 - BTS Pro Series Americas 09/21 22:00 89 Thunder Predator v Cr4Zy 0-2
DOTA2 - BTS Pro Series Americas 09/20 20:20 85 Team Brasil v Thunder Predator 0-2
DOTA2 - BTS Pro Series Americas 09/20 00:10 81 Thunder Predator v Infinity Esports 2-0
DOTA2 - BTS Pro Series Americas 09/18 20:00 12 Team Zero v Thunder Predator 2-0
DOTA2 - BTS Pro Series Americas 09/16 22:00 10 Thunder Predator v Quincy Crew 0-2
DOTA2 - BTS Pro Series Americas 09/15 01:55 8 Havan Liberty v Thunder Predator 2-0
DOTA2 - BTS Pro Series Americas 09/13 03:05 6 Thunder Predator v Infinity Esports 2-0
DOTA2 - BTS Pro Series Americas 09/12 01:05 5 Team Brasil v Thunder Predator 1-1
DOTA2 - BTS Pro Series Americas 09/11 02:50 4 beastcoast v Thunder Predator 1-1
DOTA2 - BTS Pro Series Americas 09/09 20:00 3 Cr4Zy v Thunder Predator 1-1
DOTA2 - BTS Pro Series Americas 09/09 00:45 2 4 Zoomers v Thunder Predator 0-2