Ura Basket

Финляндия Корислига 04/07 15:30 - Salon Vilpas Vikings v Ura Basket - Postponed
Финляндия Корислига 04/04 14:00 - Ura Basket v Нокиа - Postponed
Финляндия Корислига 04/01 15:30 - Карху Каухайоки v Ura Basket - Postponed
Финляндия Корислига 03/28 15:00 - Ura Basket v Котка - Postponed
Финляндия Корислига 03/23 16:30 - Лахти Баскетбалл v Ura Basket - Postponed
Финляндия Корислига 03/21 15:00 - Ura Basket v Kataja Basket - Postponed
Финляндия Корислига 03/18 16:30 - Ura Basket v Хельсинки Сигаллс - Postponed
Финляндия Корислига 03/13 16:30 - Kouvot Kouvola v Ura Basket - Postponed
Финляндия Корислига 03/10 16:30 - [11] Лапуан Корикобрат v Ura Basket [10] L 82-68
Финляндия Корислига 03/07 17:00 - [10] Ura Basket v Korihait [12] W 98-83
Финляндия Корислига 03/04 16:30 - [5] Пиринто v Ura Basket [10] L 127-88
Финляндия Корислига 02/29 15:00 - [10] Ura Basket v Kouvot Kouvola [8] W 77-74
Финляндия Корислига 02/26 16:30 - [10] Ura Basket v Salon Vilpas Vikings [2] L 71-130
Финляндия Корислига 02/12 16:30 - [7] Нокиа v Ura Basket [10] L 90-82
Финляндия Корислига 02/08 15:00 - [10] Ura Basket v Карху Каухайоки [3] L 80-93
Финляндия Корислига 02/04 16:30 - [4] Котка v Ura Basket [10] L 113-78
Финляндия Корислига 02/02 15:00 - [9] Ura Basket v Лахти Баскетбалл [10] L 73-81
Финляндия Корислига 01/28 16:30 - [7] Kataja Basket v Ura Basket [9] L 102-81
Финляндия Корислига 01/22 16:30 - [9] Ura Basket v Kouvot Kouvola [8] W 99-89
Финляндия Корислига 01/19 15:00 - [10] Ura Basket v Лапуан Корикобрат [11] W 84-75
Финляндия Корислига 01/15 16:30 - [12] Korihait v Ura Basket [11] W 83-96
Финляндия Корислига 01/06 16:30 - [9] Ura Basket v Пиринто [5] L 82-85
Финляндия Корислига 01/03 16:30 - [1] Хельсинки Сигаллс v Ura Basket [9] L 96-86
Финляндия Корислига 12/30 16:30 - [11] Ura Basket v Нокиа [7] W 92-76
Финляндия Корислига 12/28 15:00 - [2] Salon Vilpas Vikings v Ura Basket [10] L 100-76
Финляндия Корислига 12/21 15:00 - [3] Карху Каухайоки v Ura Basket [10] L 93-72
Финляндия Корислига 12/16 16:30 - [11] Ura Basket v Котка [4] W 82-77
Финляндия Корислига 12/14 15:00 - [11] Лахти Баскетбалл v Ura Basket [10] L 84-81
Финляндия Корислига 12/06 14:00 - [10] Ura Basket v Kataja Basket [8] W 85-73
Финляндия Корислига 11/29 16:30 - [6] Kouvot Kouvola v Ura Basket [9] L 97-82