Pts

1 2 3 4 5
Павло Васильчук 11 4 10 11 12
Oleksandr Shchytka 5 11 12 2 10

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleksandr Shchytka
 • Game 1 Race to 5 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 1 Race to 7 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 1 Race to 9 - Pavlo Vasylchuk
 • Score After Game 1 - 11-5
 • Game 1 - Pavlo Vasylchuk won 11-5
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Shchytka
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Shchytka
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Shchytka
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Shchytka
 • Score After Game 2 - 4-11
 • Game 1 - Pavlo Vasylchuk won 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 3 Race to 5 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 3 Race to 7 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Shchytka
 • Score After Game 3 - 10-12
 • Game 2 - Oleksandr Shchytka won 4-11
 • Game 4 Race to 3 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 4 Race to 5 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 4 Race to 7 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 4 Race to 9 - Pavlo Vasylchuk
 • Score After Game 4 - 11-2
 • Game 3 - Oleksandr Shchytka won 10-12
 • Game 5 Race to 3 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 5 Race to 5 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 5 Race to 7 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 5 Race to 9 - Pavlo Vasylchuk
 • Score After Game 5 - 12-10
 • Game 5 - Pavlo Vasylchuk won 12-10